9/10/16

Ràdio CNT-FAI / Ferran Aisa


LA BARANA DEL VENT


L’EMISSORA CONFEDERAL CNT-FAI


FERRAN AISA


La Guerra Civil espanyola va ser pionera en l’ús de les noves tecnologies en el camp de la telecomunicació, sobre tot en l’emissió de propaganda i consignes a través de les emissores de ràdio. A través de tècnics de radiofonia, telefonia i telegrafia sense fils es van instal·lar les emissores de les organitzacions polítiques i sindicals. Després dels fets del 19 de juliol de 1936 apareixen, a Catalunya les emissores de ràdio de la CNT-FAI, POUM, PSUC, ERC i UGT. Les quals conviuen amb Ràdio Barcelona (controlada per CNT-UGT) i per Ràdio Associació de Catalunya (controlada per la Generalitat). Des les emissores creades per les organitzacions la que tingué una programació més concreta i més llarga durada fou l’anomenada ECN 1 Ràdio CNT-FAI Barcelona. L’Organització Confederal, a través de les Oficines de Propaganda de la CNT-FAI, va posar en funcionament a finals d’agost de 1936 les seves emissions en ona normal i en extracurta, per tant la veu de la CNT-FAI arribava no únicament a Catalunya o a la resta d’Espanya, sinó a tot Europa i Amèrica. L’estació radiofònica es va instal·lar a la quarta planta de la Casa CNT-FAI de la Via Laietana, 32. Durant nou mesos i mig l’emissora confederal va esdevenir l’estació radiofònica més important del proletariat català amb influencia a les zones republicanes i a la resta del món.
La primera emissió oficial fou el 3 de setembre de 1936 amb els parlaments del director de les Oficines de Propaganda de la CNT-FAI, Jacinto Toryho y del Secretari General de la CNT, Marià Rodríguez Vázquez “Marianet”. La programació s’iniciava amb els himnes confederals i seguia amb l’emissió de butlletins parlats en diverses llengües, entre elles l’esperanto. L’emissora confederal emetia butlletins de guerra i servia de bústia pels milicians que eren al front. A més es rebien comunicacions diàries dels corresponsals confederal via línia telefònica o telegràfica des dels diversos fronts de guerra. No hi faltava ni la música, ni l’humor, ni la cultura. Per les ones hertzianes s’emetia al·locucions, conferències, reportatges, entrevistes, recitals poètics i tota mena de comentaris de la Barcelona revolucionària. Les xerrades per la ràdio eren efectuades per els militants dels sindicats i pels intel·lectuals llibertaris. La temàtica abordava temes sindicals, històrics, ideològics, culturals, econòmics, científiques, sexuals, etc. Entre els programes habituals de l’emissora ECN 1 Ràdio CNT-FAI hi havia “Solidaridad Obrera hablada”, “Escuela de Militantes”, “Mujeres Libres”, “Juventudes Libertarias”.
L’emissora retransmetia en directe els mítings confederals o els unitaris amb les diverses forces polítiques antifeixistes. També s’emetia les xerrades que s’efectuaven periòdicament al Cinema Coliseum i, a més, l’emissora contava amb diversos equips volants. Jacinto Toryho, director de l’emissora, comptava amb un planter de periodistes i militats llibertaris que col·laboraven en la ràdio confederal com Jaume R. Magriñà, Joaquín Montero, Ada Martí i els redactors de la Soli Carlos de Sirval, Francisco Pellicer, Ezequiel Enderiz, Antonio Vidal i Jaume Balius. Entre els intel·lectuals anarquistes realitzaven xerrades sovint personatges com Félix Martí Ibáñez, Gonzalo de Reparaz, Alberto Carsi, Floreal Ocaña, Federico Urales, Manuel Buenacasa i Joan Puig Elias. Per les ones feien les seves alocucions militants destacats com Durruti, “Marianet”, Federica Montseny, Joan Peiró, Joan Garcia Oliver, Lucia Sánchez Saornil, Joan P. Fàbregas, Diego Abad de Santillán. Pere Herrera, Francesc Isgleas, Manuel Muñoz Díez, Vicente Pérez “Combina”, Jaume Aragó, etc. I la col·laboració internacional va tenir de protagonistes a Rudolf Rocker, Camillo Berneri, Emma Goldman, Sebastien Faure, Gaston Leval, Agustín Souchy, Helmunt Rudiger, Alexander Shapiro, Pierre Besnard… I també es van entrevistar o van col·laborar esporàdicament intel·lectuals antifeixistes  com León Felipe, Tristan Tzara, Charles Vildrac, Erwin Piscator, Carl Einstein, John Dos Passos... Les emissores de les organitzacions polítiques i sindicals, entre elles la ECN 1 Ràdio CNT-FAI Barcelona va ser clausurada per ordre de les autoritats republicanes el 16 de juny de 1937.
Ferran Aisa-Pàmpols (Solidaridad Obrera, núm. 365, 27-8-2016)