2/8/19

La vaga de la Canadenca / Ferran Aisa / El Nacional / GustauNerin

Llibres


Ferran Aisa: “A la vaga de la Canadenca els obrers van assolir tot el que demanaven”

Gustau Nerín
Foto: Joan Sánchez / Foto cedida per Ferran Aisa
Barcelona. Dijous, 1 d'agost de 2019

Ferran Aisa ha fet de professor d’història, i alhora ha treballat com a guionista de documentals històrics i com a comissari d’exposicions. La seva especialitat és la història de l’esquerra catalana en la primera meitat del segle XX. Ha publicat La vaga de la Canadenca. La conquesta de les vuit hores (Edicions de 1984), amb motiu del centenari d’aquest esdeveniment.
Acció de La Canadenca.1929 amb cupons Wikipedia
Actualment es percep el personal d’oficines com molt menys combatiu que el dedicat a feines industrials, però la vaga de la Canadenca va començar a oficines.
La vaga comença justament a l’oficina de facturació, que era a la plaça Catalunya. Als treballadors d’aquest sector, que tenen contractes precaris, els fan fixos a canvi d’una reducció dels salaris. I quan protesten, l’empresa, que està en contra del sindicalisme, fa fora 8 treballadors de la CNT. Els cobradors i els treballadors de facturació comencen la vaga i després s’estira a d’altres sectors.
A la vaga de la Canadenca les dones també hi van tenir un paper important...
La solidaritat amb els vaguistes ben aviat s’estén a alguns sectors on hi treballen moltes dones, com el tèxtil, on el 70% del sector són dones. Les dones també se sumen a l’organització de la vaga: a través dels sindicats i les cooperatives contribueixen a que la gent que està en vaga pugui menjar. Es crea un banc d’aliments i de carbó (a més a més de la caixa de solidaritat), que permet als vaguistes de disposar de menjar. La solidaritat arriba d’altres llocs d’Espanya, per exemple, en forma d’aliments... De Castella i de València envien farina, fruita... I tot això ho organitzen sovint les dones.
La CNT no només és un sindicat centrat al món del treball, també és present al món dels barris
Les dones també estaven integrades a la CNT?
El llibre parla molt del paper de les dones, perquè ja al 1918 la CNT va veure que el protagonisme de la dona era fonamental, perquè tenia un paper clau en el treball. El 1918 organitzen les minyones, i aconsegueixen grans millores laborals per a elles. Però els anarquistes també tenien en compte que les dones treballen a les empreses, però també viuen als barris. I quan hi ha problemes de subsistència, són les dones les que surten al carrer. La CNT no només és un sindicat centrat al món del treball, també és present al món dels barris... Els barris estan organitzats...
Tot i que sovint es dona la imatge de Barcelona com a “Rosa de Foc”, el llibre ofereix la idea d’una Catalunya molt moguda socialment. El conflicte no només afecta la ciutat.
Al desembre de 1918 comença una gran vaga on La Canadenca està construint la central de Camarasa (a la Noguera), per les males condicions en què estan els treballadors, molts d’ells migrants... Allà va haver-hi una vaga d’un mes, convocada per la CNT, que no va tenir molts resultats, per la repressió de la guàrdia civil, però que va preludiar la vaga posterior.
La CNT va arribar a tenir 443.000 afiliats a Catalunya
logo CNT
En aquells moments, la Confederació Nacional del Treball, la CNT, tenia un gran poder, no?
La CNT té, en aquell temps, més de 700.000 afiliats, a nivell d’Estat, dels quals 443.000 a Catalunya, el que vol dir la pràctica totalitat del proletariat. Per això és il·legalitzada, i el seu diari, la Solidaridad Obrera és prohibit. Però a desgrat de la prohibició, se’n fa una edició clandestina amb una tirada de 120.000 exemplars.
La seva teoria és que en la vaga de la Canadenca els obrers van triomfar gràcies a l’experiència acumulada en diversos fracassos?
Des de primers de segle hi ha moviments obrers molt potents. El 1902 fracassa una vaga en què demanen 10 hores de treball. El problema és que el moviment sindicalista, obrer i lliurepensador va patir una forta repressió a finals de segle, amb el procés de Montjuïc, de 1896, que va escapçar tots els moviments. Després d’això els obrers van veure que el seu moviment s’havia de reordenar. Els obrers estaven desemparats en aquell moment: no hi havia pensions, no hi havia dret a indemnització ni a subsidis... Per això creen l’Ateneu Enciclopèdic Popular, que serà el més important d’Europa, es creen les mútues, ressusciten les cooperatives... O es forma la Caixa, pensada per ajudar als obrers (no era el monstre en què es convertirà posteriorment)...
El marxisme, com que és centralista, triomfa al centre de l’Estat, mentre que l’anarquisme té força a la perifèria
Com és que la CNT adquireix tanta força en aquells moments?
Des del segle XIX, la força obrera principal a Catalunya era l’anarquisme, organitzat de diverses maneres: en revistes, en ateneus, en l’Associació Internacional de Treballadors, l’AIT (creada a Barcelona el 1870, amb principis bakuninistes)... El marxisme, com que és centralista, triomfa al centre de l’Estat, mentre que l’anarquisme té força a la perifèria: a Andalusia, a València, a Catalunya, a Galícia... La UGT, que naix a Barcelona, abandona la seva seu a Barcelona i arrela més a Madrid (i també a Astúries i al País Basc). La CNT es crea l’any 1910, però l’any següent es il·legalitzada, durant un temps, però malgrat tot va agafant força. El 1915 tenia 15.000 afiliats a Catalunya. El 1916 la Solidaridad Obrera es converteix en un diari, dirigit per Ángel Pestaña. En aquells anys de Guerra Mundial, és un moment on hi ha molta feina. Però quan arriba la fi de la guerra, molta gent es queda a l’atur, en la misèria. I el sindicalisme ho aprofita per dinamitzar-se i captar nova gent... La classe treballadora s’afilia massivament a la CNT. La gent que ve de fora la veu com una cosa mítica.
solidaridad obrera
La vaga del 1917 va tenir impacte en el seu creixement?
Després de la vaga del 1917, la CNT, amb líders com Pestaña, el Noi del Sucre i Simó Piera, adquirirà molt de prestigi... Convocaran un nou congrés, de la regional catalana, a Sants, per parlar, sobretot, d’unir els sindicats que estaven dispersos. Fins aleshores s’estructuraven per oficis: només a l’àmbit de la construcció podia haver-hi 10 gremis (de pintors, de guixaires, de peons...). Després del congrés de Sants creen el sindicat únic de cada ram, i quan hi ha una lluita, a través de la vaga i la solidaritat podran augmentar la seva eficàcia. A vegades quan una empresa té un problema, els sindicats del seu ram, en massa, s’aboquen a la solidaritat. I això dona força als treballadors.

Quin paper van jugar els esdevenimenst internacional?
Quin paper hi va jugar la conjuntura internacional?
La revolució soviètica té una importància vital per a les lluites obreres, perquè crea la il·lusió que sí que és possible acabar amb el capitalisme i crear una societat sense propietat. Hi ha gent de la CNT que viatja als congressos de la Internacional Comunista. Pestaña s’entrevista amb Lenin, que coneixia bé la situació catalana, com la coneixia també Trotski. Lenin proposa a Pestaña que converteixi la CNT en el partit comunista d’Espanya. Però Pestaña té clar que ell vol fer la revolució de baix a dalt, i no de dalt a baix com proposa Lenin. Malgrat tot, la CNT entra a la Internacional Comunista, del 1919 fins al 1922, quan trenca amb el comunisme, i es torna a recrear internacionalment la AIT. Però la classe treballadora, i també alguns republicans, se senten eufòrics en aquell moment: pensen que és possible un canvi social en profunditat.
Els sindicats imposaran la "censura roja" als mitjans
Com van aconseguir els obrers sobreposar-se a uns mitjans de comunicació que li eren majoritàriament hostils, amb l’agreujant de l’aplicació de la censura governamental?
Bàsicament, a través de la censura roja... La CNT té molts afiliats al sector de les Arts Gràfiques. Controlen les rotatives dels diaris. I quan en plena vaga arriba el ban del capità general o qualsevol notícia hostil als treballadors i a la vaga, fan un comunicat dient que no ho publicaran, i que si algun diari ho publica els cobraran una multa, que pagaran als sindicats. Algunes notícies contra la vaga només les publicaran el Diari de Barcelona (carlí) i El Progreso (lerrouxista), que acabaran pagant multes als sindicats. El ban de proclamació de l’Estat de guerra, signat pel capità general, el va haver de publicar l’exèrcit en una impremta pròpia i els soldats el van haver de penjar, ells mateixos, a les parets...
La patronal va combatre la vaga de totes les formes possibles, fins i tot amb actuacions violentes de l’exèrcit o d’esquirols...
La patronal de la Canadenca contracta esquirols quan comença la vaga, però els esquirols que van a la vaga es troben amb un comunicat de la CNT que els avisa que “s’atenguin a les conseqüències”. Molts a la fi no van a la vaga. Un cobrador que no volia fer vaga va ser assassinat i ningú va saber res de qui l’havia matat (tot i que el gerent de La Canadenca, Lawton, va oferir una recompensa altíssima per qui informés sobre els fets). Però, en general, hi ha pocs incidents. La CNT tracta de fer una vaga tremendament pacífica. Intenten no caure en la temptació de fer barricades ni d’enfrontar-se a l’exèrcit... Se centren en d’altres coses. tracten de paralitzar el transport, els tramvies... En aquesta vaga va haver-hi tres morts, en canvi a la de 1917, només a Catalunya, n’hi va haver 32. El 1919, a la Vaga de la Canadenca, no va haver-hi ni barricades...
La Lliga es va posicionar obertament en contra dels treballadors
Quin paper va jugar, a la vaga, la Lliga Regionalista?
La Lliga es va posar en mans del capità general i de la Canadenca... Es va posicionar obertament en contra dels treballadors, demanant l’acomiadament dels obrers cenetistes. Mentrestant, la patronal es divideix en dos: el Foment és partidari de negociar amb la CNT, mentre que Lawton, de la Canadenca, s’hi nega. Per això apareixerà la Federació Patronal Barcelonesa, més radical que el Foment, contrària a tota negociació.
Alguns obrers esperaven que els soldats i alguns militars trenquessin la disciplina i se sumessin a ells... Això va succeir?
Va haver-hi obrers que esperaven mobilitzar els reclutes, però no va succeir res d’això. En realitat, en aquell moment la CNT no veia encara madur el moment de fer la revolució. Aquesta vaga es fa per mesurar la força del moviment obrer. Tenien clar que no es podia fer la revolució de moment, perquè no era la vocació majoritària del poble. Els anarquistes creien que la lluita tenia que ser més social, centrar-se en la jornada laboral, en les indemnitzacions per accident... Creien que així el moviment obrer podia créixer encara més, i més endavant fer la revolució.
Quin va ser el paper de Salvador Seguí en tot aquest conflicte?
Seguí, el Noi del Sucre, el 1919 és el secretari general de la CNT catalana, i en el moment que esclata la vaga, és tancat a la Model. Ell ja havia jugat un paper clau a Camarasa, a Lleida, i a Barcelona, quan es prepara la vaga. Però des d’allà ell controla molt el moviment, a través d’un comitè d’enllaç. Quan arribi el moment de negociar, aniran a buscar-lo a la presó.
Salvador Segui-Wikipedia
Salvador Seguí, el Noi del Sucre, assassinat pels pistolers de la patronal el 1923.
Quan es va decidir la patronal a negociar?
En principi intenten acabar amb els sindicats. No comencen a negociar fins que Barcelona es queda a les fosques. Aleshores es veu que la vaga va de debò. El govern envia l’exèrcit. Expropien la Canadenca, amb el permís de l’ambaixada britànica i canadenca i intenten restaurar el servei elèctric, però no tenen carbó, que està al port, però els estibadors i els carreters es neguen a portar-lo...
Com valora la vaga de la Canadenca? Un triomf o un fracàs dels sindicats?
La vaga de la Canadenca va ser un triomf dels sindicats, perquè aconsegueixen gairebé tot el que demanen: les vuit hores de jornada, millors salaris, cobrar els endarreriments dels dies de vaga, que no hi hagi acomiadaments, indemnitzacions en cas d’accident de treball... Només hi ha un tema que no aconseguiran: que tots els presos que estan a la presó siguin alliberats. S’alliberen més de 1.000 presos, però una trentena de persones es queden a la presó.
Sortiran de la presó, finalment?
No. Per alliberar-los va començar una segona vaga de 15 dies que tindrà molts problemes, perquè la patronal treu el sometent al carrer: 8.000 persones armades. Comença una repressió brutal contra els obrers. Però malgrat tot el comte de Romanones, president del consell de ministres, el 3 d’abril, signa el decret de les 8 hores.
El sorgiment de grups anarquistes més violents i que usaven tàctiques terroristes, està vinculat a la incapacitat de l’Estat i de la patronal de negociar amb la CNT?
La patronal endurida, continua sense fer cas del decret del govern ni de les negociacions amb els obrers. Es decantarà per organitzar grups de pistolers, amb gent com Bravo Portillo, cap de la policia, o com el fals baró de König, un delinqüent... Es crea el Sindicat Lliure, creat per la patronal, que també té els seus pistolers, i en represàlia els anarquistes creen els grups d’acció per eliminar patrons, esquirols, confidents... Seran anys molt durs de conflicte, fins a la proclamació de la dictadura de Primo de Rivera, el 1923.
La CNT havia estat el moviment anarquista més fort del món
El 1919 es lluitava per la jornada de 8 hores. Ara sembla que hi tornem, amb una patronal que es resisteix al fitxatge…

Jo crec que hi ha hagut un gran retrocés. En certes coses sembla que tenim de tot, però avui en dia més que un proletariat tenim precariat, que cobra menys de 1000 euros al mes, que està completament explotat, perquè les hores ja no les compta ningú... El moviment obrer està fora de joc, els sindicats són burocràcies... La CNT és marginal, la CGT està molt debilitada.... L’anarcosindicalisme ha perdut molta força.. I sobretot, n’ha perdut la CNT de Catalunya, que havia estat el moviment anarquista més fort del món.

La huelga de la Canadiense / Ferran Aisa / El Nacional / Gustau Nerin

Ferran Aisa: "En la huelga de la Canadiense los obreros lograron todo lo que pedían"

Gustau Nerín
Foto: Joan Sánchez / Foto cedida por Ferran Aisa
Barcelona. Jueves, 1 de agosto de 2019

Ferran Aisa ha hecho de profesor de historia, y al mismo tiempo ha trabajado como guionista de documentales históricos y como comisario de exposiciones. Su especialidad es la historia de la izquierda catalana en la primera mitad del siglo XX. Ha publicado La huelga de la Canadiense. La conquista de las ocho horas (Ediciones Entre Ambos en castellano y Edicions de 1984 en catalán), con motivo del centenario de este acontecimiento.

Acción de La Canadenca.1929 con cupones Wikipedia

Actualmente se percibe el personal de oficinas como mucho menos combativo que el dedicado a trabajos industriales, pero la huelga de la Canadiense empezó en oficinas.

La huelga empieza justamente en la oficina de facturación, que estaba en plaza Catalunya. A los trabajadores de este sector, que tienen contratos precarios, los hacen fijos a cambio de una reducción de los salarios. Y cuando protestan, la empresa, que está en contra del sindicalismo, echa a 8 trabajadores de la CNT. Los cobradores y los trabajadores de facturación empiezan la huelga y después se estira a otros sectores.

En la huelga de la Canadiense las mujeres también tuvieron un papel importante...

La solidaridad con los huelguistas muy pronto se extiende a algunos sectores donde trabajan muchas mujeres, como el textil, donde el 70% del sector son mujeres. Las mujeres también se suman a la organización de la huelga: a través de los sindicatos y las cooperativas contribuyen a que la gente que está en huelga pueda comer. Se crea un banco de alimentos y de carbón (además de la caja de solidaridad), que permite a los huelguistas disponer de comida. La solidaridad llega de otros punts de España, por ejemplo, en forma de alimentos... De Castilla y de Valencia envían harina, fruta... Y todo eso lo organizan a menudo las mujeres.

La CNT no sólo es un sindicato centrado en el mundo del trabajo, también está presente en el mundo de los barrios

¿Las mujeres también estaban integradas en la CNT?

El libro habla mucho del papel de las mujeres, porque ya en 1918 la CNT vio que el protagonismo de la mujer era fundamental, porque tenía un papel clave en el trabajo. En 1918 organizan a las criadas, y consiguen grandes mejoras laborales para ellas. Pero los anarquistas también tenían en cuenta que las mujeres trabajan en las empresas, pero también viven en los barrios. Y cuando hay problemas de subsistencia, son las mujeres las que salen a la calle. La CNT no sólo es un sindicato centrado en el mundo del trabajo, también está presente en el mundo de los barrios... Los barrios están organizados...

A pesar de que a menudo se da la imagen de Barcelona como "Rosa de Fuego", el libro ofrece la idea de una Catalunya muy movida socialmente. El conflicto no sólo afecta a la ciudad.

En diciembre de 1918 empieza una gran huelga donde La Canadenca está construyendo la central de Camarasa (en la Noguera), por las malas condiciones en que están los trabajadores, muchos de ellos migrantes... Allí hubo una huelga de un mes, convocada por la CNT, que no tuvo muchos resultados, por la represión de la guardia civil, pero que preludió la huelga posterior.

La CNT llegó a tener 443.000 afiliados a Catalunya

logo CNT

¿En aquellos momentos, la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, tenía un gran poder, no?

La CNT tiene, en aquel tiempo, más de 700.000 afiliados, a nivel de Estado, de los cuales 443.000 en Catalunya, lo que quiere decir la práctica totalidad del proletariado. Por eso es ilegalizada, y su diario, la Solidaridad Obrera es prohibido. Pero pese a la prohibición, se hace una edición clandestina con una tirada de 120.000 ejemplares.

¿Su teoría es que en la huelga de la Canadiense los obreros triunfaron gracias a la experiencia acumulada en varios fracasos?

Desde primeros de siglo hay movimientos obreros muy potentes. En 1902 fracasa una huelga en que piden 10 horas de trabajo. El problema es que el movimiento sindicalista, obrero y librepensador sufrió una fuerte represión a finales de siglo, con el proceso de Montjuïc, de 1896, que decapitó a todos los movimientos. Después de eso los obreros vieron que su movimiento se tenía que reordenar. Los obreros estaban desamparados en aquel momento: no había pensiones, no había derecho a indemnización ni a subsidios... Por eso crean el Ateneo Enciclopédico Popular, que será el más importante de Europa, se crean las mutuas, resucitan las cooperativas... O se forma la Caixa, pensada para ayudar a los obreros (no era el monstruo en qué se convertirá posteriormente)...

El marxismo, como es centralista, triunfa en el centro del Estado, mientras que el anarquismo tiene fuerza en la periferia

¿Cómo es que la CNT adquiere tanta fuerza en aquellos momentos?

Desde el siglo XIX, la fuerza obrera principal en Catalunya era el anarquismo, organizado de varias maneras: en revistas, en ateneos, en la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT (creada en Barcelona en 1870, con principios bakuninistas)... El marxismo, como es centralista, triunfa en el centro del Estado, mientras que el anarquismo tiene fuerza en la periferia: en Andalucía, València, Catalunya, Galicia... La UGT, que nace en Barcelona, abandona su sede en Barcelona y arraiga más en Madrid (y también en Asturias y País Vasco). La CNT se crea en el año 1910, pero el año siguiente se ilegalizada, durante un tiempo, pero a pesar de todo va cogiendo fuerza. En 1915 tenía 15.000 afiliados en Catalunya. En 1916 la Solidaridad Obrera se convierte en un diario, dirigido por Ángel Pestaña. En aquellos años de Guerra Mundial, es un momento en que hay mucho trabajo. Pero cuando llega el fin de la guerra, mucha gente se queda en paro, en la miseria. Y el sindicalismo lo aprovecha para dinamizarse y captar a nueva gente... La clase trabajadora se afilia masivamente a la CNT. La gente que viene de fuera la ve como una cosa mítica.

solidaridad obrera

¿La huelga de 1917 tuvo impacto en su crecimiento?

Tras la huelga de 1917, la CNT, con líderes como Pestaña, el Noi del Sucre y Simó Piera, adquirirá mucho prestigio... Convocarán un nuevo congreso, de la regional catalana, en Sants, para hablar, sobre todo, de unir a los sindicatos que estaban dispersos. Hasta entonces se estructuraban por oficios: sólo en el ámbito de la construcción podía haber 10 gremios (de pintores, de yesistas, de peones...). Tras el Congreso de Sants crean el sindicato único de cada ramo, y cuando hay una lucha, a través de la huelga y la solidaridad podrán aumentar su eficacia. A veces cuando una empresa tiene un problema, los sindicatos de su ramo, en masa, se vuelcan en la solidaridad. Y eso da fuerza a los trabajadores.

¿Qué papel jugó la coyuntura internacional?

La revolución soviética tiene una importancia vital para las luchas obreras, porque crea la ilusión de que sí que es posible acabar con el capitalismo y crear una sociedad sin propiedad. Hay gente de la CNT que viaja a los congresos de la Internacional Comunista. Pestaña se entrevista con Lenin, que conocía bien la situación catalana, como la conocía también Trotski. Lenin propone a Pestaña que convierta la CNT en el partido comunista de España. Pero Pestaña tiene claro que él quiere hacer la revolución de abajo arriba, y no de arriba abajo como propone Lenin. A pesar de todo, la CNT entra en la Internacional Comunista, de 1919 hasta 1922, cuando rompe con el comunismo, y se vuelve a recrear internacionalmente la AIT. Pero la clase trabajadora, y también algunos republicanos, se sienten eufóricos en aquel momento: piensan que es posible un cambio social en profundidad.

Los sindicatos impondrán la "censura roja" a los medios

¿Cómo consiguieron los obreros sobreponerse a unos medios de comunicación que les eran mayoritariamente hostiles, con el agravante de la aplicación de la censura gubernamental?

Básicamente, a través de la censura roja... La CNT tiene muchos afiliados en el sector de las Artes Gráficas. Controlan las rotativas de los diarios. Y cuando en plena huelga llega el bando del capitán general o cualquier noticia hostil a los trabajadores y a la huelga, hacen un comunicado diciendo que no lo publicarán, y que si algún diario lo publica les cobrarán una multa, que pagarán a los sindicatos. Algunas noticias contra la huelga sólo las publicarán el Diario de Barcelona (carlista) y El Progreso (lerrouxista), que acabarán pagando multas a los sindicatos. El bando de proclamación del Estado de guerra, firmado por el capitán general, lo tuvo que publicar el ejército en una imprenta propia y los soldados lo tuvieron que colgar, ellos mismos, en las paredes...

La patronal combatió la huelga de todas las formas posibles, incluso con actuaciones violentas del ejército o de esquiroles...

La patronal de la Canadiense contrata esquiroles cuando empieza la huelga, pero las esquiroles que van a la huelga se encuentran con un comunicado de la CNT que les avisa que "se atiendan a las consecuencias". Muchos al fin no van a la huelga. Un cobrador que no quería hacer huelga fue asesinado y nadie supo nada de quién lo había matado (aunque el gerente de La Canadenca, Lawton, ofreció una recompensa altísima a quien informara sobre los hechos). Pero, en general, hay pocos incidentes. La CNT trata de hacer una huelga tremendamente pacífica. Intentan no caer en la tentación de hacer barricadas ni de enfrentarse al ejército... Se centran en otras cosas. tratan de paralizar el transporte, los tranvías... En esta huelga hubo tres muertos, en cambio en la de 1917, sólo en Catalunya, hubo 32. En 1919, en la Huelga de la Canadiense, no hubo ni barricadas...

La Lliga se posicionó abiertamente en contra de los trabajadores

¿Qué papel jugó, en la huelga, la Lliga Regionalista?

La Lliga se puso en manos del capitán general y de la Canadiense... Se posicionó abiertamente en contra de los trabajadores, pidiendo el despido de los obreros cenetistas. Mientras tanto, la patronal se divide en dos: el Fomento es partidario de negociar con la CNT, mientras que Lawton, de la Canadiense, se niega. Por eso aparecerá la Federación Patronal Barcelonesa, más radical que el Fomento, contraria a toda negociación.

Algunos obreros esperaban que los soldados y algunos militares rompieran la disciplina y se sumaran a ellos... ¿Eso sucedió?

Hubo obreros que esperaban movilizar a los reclutas, pero no sucedió nada de eso. En realidad, en aquel momento la CNT no veía todavía maduro el momento de hacer la revolución. Esta huelga se hace para medir la fuerza del movimiento obrero. Tenían claro que no se podía hacer la revolución de momento, porque no era la vocación mayoritaria del pueblo. Los anarquistas creían que la lucha tenía que ser más social, centrarse en la jornada laboral, en las indemnizaciones por accidente... Creían que así el movimiento obrero podía crecer todavía más, y más adelante hacer la revolución.

¿Cuál fue el papel de Salvador Seguí en todo este conflicto?

Seguí, el Noi del Sucre, el 1919 es el secretario general de la CNT catalana, y en el momento que estalla la huelga, es encerrado en la Modelo. Él ya había jugado un papel clave en Camarasa, en Lleida, y en Barcelona, cuando se prepara la huelga. Pero desde allí él controla mucho el movimiento, a través de un comité de enlace. Cuando llegue el momento de negociar, irán a buscarlo en la prisión.

Salvador Segui-Wikipedia

Salvador Seguí, el Noi del Sucre, asesinado por los pistoleros de la patronal en 1923.

¿Cuándo se decidió la patronal a negociar?

En principio intentan acabar con los sindicatos. No empiezan a negociar hasta que Barcelona se queda a oscuras. Entonces se ve que la huelga va de verdad. El gobierno envía al ejército. Expropian la Canadiense, con el permiso de la embajada británica y canadiense e intentan restaurar el servicio eléctrico, pero no tienen carbón, que está en el puerto, pero los estibadores y los carreteros se niegan a llevarlo...

¿Cómo valora la huelga de la Canadiense? ¿Un triunfo o un fracaso de los sindicatos?

La huelga de la Canadiense fue un triunfo de los sindicatos, porque consiguen casi todo lo que piden: las ocho horas de jornada, mejores salarios, cobrar los atrasos de los días de huelga, que no haya despidos, indemnizaciones en caso de accidente de trabajo... Sólo hay un tema que no conseguirán: que todos los presos que están en la prisión sean liberados. Se libera a más de 1.000 presos, pero una treintena de personas se quedan en prisión.

¿Saldrán de la prisión, finalmente?

No. Para liberarlos empezó una segunda huelga de 15 días que tendrá muchos problemas, porque la patronal saca el somatén a la calle: 8.000 personas armadas. Empieza una represión brutal contra los obreros. Pero a pesar de todo el conde de Romanones, presidente del consejo de ministros, el 3 de abril, firma el decreto de las 8 horas.

El surgimiento de grupos anarquistas más violentos y que usaban tácticas terroristas, ¿está vinculado a la incapacidad del Estado y de la patronal de negociar con la CNT?

La patronal endurecida, sigue sin hacer caso del decreto del gobierno ni de las negociaciones con los obreros. Se decantará por organizar grupos de pistoleros, con gente como Bravo Portillo, jefe de la policía, o como el falso barón de König, un delincuente... Se crea el Sindicato Libre, creado por la patronal, que también tiene a sus pistoleros, y en represalia los anarquistas crean los grupos de acción para eliminar patrones, esquiroles, confidentes... Serán años muy duros de conflicto, hasta la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera, en 1923.

La CNT había sido el movimiento anarquista más fuerte del mundo

En 1919 se luchaba por la jornada de 8 horas. Ahora parece que volvemosa ello, con una patronal que se resiste al fichaje...

Yo creo que ha habido un gran retroceso. En ciertas cosas parece que tenemos de todo, pero hoy en día más que un proletariado tenemos precariado, que cobra menos de 1000 euros al mes, que está completamente explotado, porque las horas ya no las cuenta nadie... El movimiento obrero está fuera de juego, los sindicatos son burocracias... La CNT es marginal, la CGT está muy debilitada.... El anarcosindicalismo ha perdido mucha fuerza.. Y sobre todo, la ha perdido la CNT de Catalunya, que había sido el movimiento anarquista más fuerte del mundo.