3/6/14

Bakunin-2 / Bicentenari

BICENTENARI DE MIJAIL ALEKSÁNDROVICH BAKUNIN (1814-1876)

(Bust de Bakunin)


 TEXTOS DE BAKUNIN


ELS “ESTATS UNITS D’EUROPA” SEGONS MIJAIL BAKUNIN

Escrit de Bakunin per el I Congrés de la “Lliga de la Pau i de la Llibertat”, celebrat la tardor de 1867 a Ginebra (Suïssa). Text traduït del rus al català per Andreu Nin (1935)

Tot aquell qui desitgi sincerament la pau i la justícia internacional ha de renunciar per sempre allò que s’anomena la glòria, la puixança i la grandesa de la pàtria, a tots els interessos egoistes i vanitosos del patriotisme. Ha arribat l’hora del regne absolut de la llibertat interior i exterior.
Tot Estat centralitzat per liberal que s’anomeni, baldament porti l’uniforme republicà, és necessàriament opressor, explotador de les masses obreres populars a profit de la classe privilegiada. (...)
La pau internacional serà impossible mentre no s’accepti el següent principi amb totes les seves conseqüències: tota nació, feble o forta, perita o gran, tota província, tot municipi té un dret absolut a ésser lliure, autònom, a viure i regir-se en concordança amb els seus interessos, amb les seves necessitats particulars, i, tots els municipis, totes les nacions són en tanta de manera solidaris en aquest dret, que no se’l pot violar amb referència a un d’ells sense que corrin el mateix perill tots els altres. (...)
La pau internacional serà impossible mentre subsisteixin els actuals Estats centralitzats. Hem de desitjar, doncs, llur descomposició per tal que damunt les ruïnes d’aquestes entitats organitzades de dalt a baix pel despotisme i la conquista, s’hi puguin desenvolupar entitats lliures, organitzades de baix a dalt, per una federació lliure de municipis dins la província, de les províncies dins les nació, de les nacions dins els “Estats Units d’Europa”.


DISCURS DE BAKUNIN AL II CONGRÉS DE LA “LLIGA DE LA PAU I DE LA LLIBERTAT” CELEBRAT A BERNA EL 1868 (Text traduït del rus al català per Andreu Nin, 1935).
 

1.- Abolició de tot allò que s’anomena dret històric i de la necessitat política de l’Estat en nom del dret de cada poble, gran o petit, dèbil o fort, i de cada individu, a disposar d’ell mateix amb absoluta llibertat, independentment de les necessitats i pretensions de
l’Estat i limitat aquesta llibertat només amb el dret igual dels altres.
2.- Abolició de tots els contractes perpetus entre els individus i les entitats col·lectives –Associacions, regions, nacions- o, en altres termes, reconeixença del dret de cadascú a rompre el contracte, àdhuc si s’ha lligat lliurement amb un altre individu, un cop
complertes totes les condicions temporals i limitades que contingui. Aquest dret es fonamenta en el principi que constitueix la condició indispensable de la veritable llibertat: el passat no ha de lligar el present; el present no pot lligar l’esdevenidor; el dret
il•limitat pertany a les generacions vivents.
3.- Reconeixença tant per als individus com per les associacions, municipis i nacions, del dret a separar-se lliurament de les unitats de què formen part, amb l’única i imprescindible condició que la part sortint no posi en perill la llibertat i la independència del tot de què se separa amb la seva unió amb una potència estrangera i
enemiga.

RESUM DEL PROGRAMA DE BAKUNIN ADREÇAT AL CONGRÉS
 

Tot aquell qui desitgi, amb nosaltres, la instauració de la llibertat, de la justícia i de la pau, que vulgui la victòria de la humanitat, l’emancipació completa i perfecta de les masses populars, ha de desitjar, amb nosaltres, la destrucció de tots els Estats i la
fundació, damunt de llurs ruïnes, d’una federació universal de les associacions productores lliures de tots els països.No hay comentarios:

Publicar un comentario