8/2/14

Genís Cano / poemari pòstum

POEMARI PÒSTUM  DE GENÍS CANO PRESENTAT EL 5 DE FEBRER DE 2014 AL BAR HORIGINAL EN UN EMOTIU HOMENATGE AL POETA. DAVID CASTILLO FÉU DE MESTRE DE CERIMÒNIA I INTENVEGUEREN, ENTRE ALTRES, DAVID CAÑO, JOAN VINUESA, ENRIC CASASSES, NÚRIA MARTÍNEZ-VERNÍS, CARLES HAC MOR, PACO FANÉS, ESTER XARGAY, LLUÍS CALVO, FERRAN AISA, XAVIER LLOSES, ROSA POU, ROSA BERTRAN...

 
(Cartell de l'acte al Bar Horiginal)ÚLTIMS VERSOS DE GENÍS CANO L’ÀNGEL DE LA CONTRACULTURA CATALANA

FERRAN AISA


(Coberta llibre pòstum Genís Cano)


Les Edicions del Petroli de Badalona que coordinen Francés Fanés i Joan Puche han publicat recentment tres reculls poètics I això no cal de Carles Hac Mor, Memòria banal de Jordi Cervera i Taps de llum zenital, del malaguanyat Genís Cano. Els dos primeres llibres van ser presentats recentment al Bar Horiginal de Barcelona. El recull de Genís Cano (Barcelona, 1954-2007) ha estat publicat pòstumament gràcies a la gentilesa de la seva companya Isabel Chavarria. David Castillo, per una altra banda, ha realitzat un emotiu pròleg on retrata els darrers temps del poeta quan la seva malaltia, una leucèmia contra la qual va combatre durant més de deu anys, l’havia portat a un carreró sense sortida. Els poemes que conformen Taps de llum zenital són el testimoni més clar de la valentia, la força i l’humor en què va viure Genís Cano els seus darrers mesos. Castillo, afirma: <<El Genís es barallava amb el tractament, però els acatava i relativitzava sobre les fronteres entre la vida i la mort, la realitat i la ficció. En aquesta conjetura, la poesia va mantenir-li l’ànim com uns instrument de plaer.>> 
Vaig conèixer a Genís Cano els anys vuitanta a l’Ateneu Enciclopèdic Popular a la seu de la Casa de Caritat i, posteriorment, a l’inici del nou segle, el David Castillo em va tornar a posar en contacte amb ell perquè col·laborés en l’exposició que estava preparant el Genís sobre la Contracultura per a la Virreina, una mostra que no es va realitzar, però de la qual va quedar un interessant testimoni el volum Barcelona, fragments de la contracultura, que va editar i divulgar el servei de publicacions de l’Ajuntament de Barcelona. El Genís ja estava malalt però els projectes li donaven força per viure. Fruit de la seva vitalitat entre l’any 2003 i el 2006 no solament va publicar quatre reculls poètics (Rebaixin endins, Gran xona ganxona, Deixar-se de xarxes i Els traus postmoderns) sinó que va fer d’editor de poetes marginals desapareguts en plena joventut com Pau Maragall, Pere Marcilla i Albert Subirats, dins de dos volums que va presentar l’editora Universitat de Barcelona. Va col·laborar en diverses exposicions del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols i va participar en els seminari de belles art de la Universitat de Barcelona, incidint en el tema dels grafits, que l’apassionava. I a més va fer el possible perquè Jorge Herralde publiqués a Anagrama Nosotros los malditos, recull d’articles de Pau Malvido (Pau Maragall) publicats a final dels setanta a la revista contracultural Star.
El llibre que ara ha publicat el Pont del Petroli segueix la línia poètica habitual de Genís Cano, però la seva visió del moment en què viu fa que aquest darrer llibre sigui superior als anteriors, millor dit, Taps de llum zenital és el millor poemari d’aquest malaurat poeta barceloní i patriota de Sant Feliu de Guíxols. Genís escriu epigrames, epitafis on les paraules formen imatges convertides en vers per explicar-nos coses concretes de la seva vida i de la seva malaltia. Genís Cano en un dels seus versos escriu: <<Som lletracultors / que pasturen paraules / com munyin mots i termes / i fem formatges semàntics / i brossats sense sentit / tot conreant verbs / embrancats i verds / de fulla en fulla / Al·leluia!!!>>


FERRAN AISA-PÀMPOLS
(El Punt Avui (Suplement Cultura), 7 de febrer de 2014)

No hay comentarios:

Publicar un comentario