5/4/14

noucentisme: literarura i art-4 / Ferran Aisa

4
 L’OBRA LITERÀRIA I ARTÍSTICA DEL NOUCENTISME

FERRAN AISA
 


(Josep Carner)
El noucentisme es va beneficiar de la política cultural de la Mancomunitat promoguda per Enric Prat de la Riba i Francxesc Cambó, els quals ja havien iniciat la transformació cultural catalana
des de la Diputació de Barcelona i van continuar-la des de la Mancomunitat. El noucentisme destaca tant en el camp literari com en l’artístic. En el camp de les lletres destaquen, a més del citat Ors, una gran munió de poetes com Josep Carner (1884-1970), anomenat el príncep de les lletres catalanes; Jaume Bofill i Mates “Guerau de Liost” (1878-1833), Josep Maria López-Picó (1886-1959), Josep Lleonart (1880-1951) i, entre alts Josep Farran i Mayoral  (1883-1956). També van seguir la tendència noucentista els poetes i escriptors: J. V. Foix, Carles Riba, Carles Soldevila, Tomàs Garcés, Joaquim Folguera, Josep M. Junoy, Marià Manent...  Durant aquests anys es creen revistes de tendència noucentista com Empori, La Il·lustració Catalana, D’Ací d’Allà, Papitu, La Revista, Almanac de Poesia, Civitas, Terramar, La Mainada, L’Idea o Feminal.
En el camp de la música destaquen els compositors Frederic Monpou (1893-1987), Eduard Tolrà (1895-1962), Enric Morera (1865-1942) i l’obra musical de l’Orfeó Català. Altres músics que van apropar-se a l’estètica noucentista són Joan Llongueras
(1880-1953), Narcisa Freixa (1859-1926) i Robert Gherard (1896-1970). 

n el moviment artístic destaquen els pintors: Joaquim Sunyer (1874-1956), Josep Togores (1893-1970) i la primera època de Joaquim Torres-Garcia (1874-1949). Dins d’aquesta
tendència hi ha altres artistes com Xavier Nogués, Josep Obiols, Feliu Elias “Apa”, Enric C. Ricart, Jaume Mercader... 

Els més rellevants escultors són Josep Clarà (1878-1958),autor de la Deessa per a la plaça de Catalunya de Barcelona; Arístides Maillol (1861-1944); Enric Casanovas (1882-1948) i Manolo Hugué (1872-1945).  Entre els arquitectes són els més coneguts:  Josep Godall (1882-1936),  Rafael Masó (1880-1935) i Francesc dissenyadors de jardins Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981), que va treballar amb el francès  Jean-Claude.Nicolas Forestier (1861-1930).


Ferran Aisa-Pampols
(Mancomunitat de Catalunya, acció cultural i pedagògica,
Barcelona, 2014)

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario