31/1/15

Ateneu Enciclopèdic Popular / Patrimoni AEP

DOCUMENT LLEGIT PER FERRAN AISA A L'ACTE RECUPEREM L'ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR EL DIA 26 DE GENER A LA PLAÇA BONSUCCÉS DAVANT DE LA SEU MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA

(Cartell de la campanya de l'AEP)


CARTA DEL PRESIDENT DE L'AEP VÍCTOR COLOMER I NADAL DIRIGIDA AL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE RESPONSABILITATS SOBRE LA PROPIETAT DE LES SEUS DE L'ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR AL CARRER DEL CARME, 30-32 I PINTOR FORTUNY, 3.

Fons:
ANC Microfilm Salamanca
Llegat 177/6
Núm.11
 


(Hi ha un segell del Registre núm. 3551 de la Generalitat de Catalunya, 3 de Juliol de 1937)

Company:
 

Víctor Colomer i Nadal en qualitat de President de l’ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR, atentament exposa:
Que essent l’ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR en l’actualitat el degà de Catalunya dels centres de cultura pels treballadors, ja que compta amb una existència de més de 33 anys i com sia que en fer més de 30 que té el seu estatge en el carrer del Carme, 30 i 32, Pintor Fortuny, 3, es cregué i segueix creient tenir un dret adquirit sobre els edificis del seu estatge social, és per això que assistit per aquest dret s’incautà en el mes d’agost passat dels esmentats

edificis,per ésser la nostra tasca eminentment cultural i sociològica on ho prova el llarg historial nostre i la sèrie de persecucions de que ha estat objecte en les èpoques reaccionàries.Per tant assistit de les raons exposades és per la que us PREGUEM us serviu legalitzar a favor de l’ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR la propietat i nusdefruit dels edificis citats al carrer del Carme, 30 i 32, i Pintor Fortuny, 3,d’acord amb el decret de publicat en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya data 18 de gener d’enguany.
Gràcia que esperem merèixer del recte procedir vostre pel be de la cultura i de la República.
Barcelona, 10 de maig de 1937 Firmat: Víctor Colomer (Hi ha un segell de l’Ateneu Enciclopèdic Popular)

Al President de la Comissió de Responsabilitats

No hay comentarios:

Publicar un comentario