4/7/13

Catalunya / cinquena columna

LA CINQUENA COLUMNA CATALANA 
 

FERRAN AISA
 (Coberta Traïdors a Catalunya.  La Cinquena Columna)
Domènec Pastor Petit és un autor especialitzat en espionatge a Europa i, sobretot, un gran expert en les xarxes d’espies de la Guerra Civil espanyola. És autor de diversos llibres sobre aquest tema: Espias en acción (1962), La mujer en el espionaje (1970), Dossiers secretos de la Guerra Civil (1978), Diccionario Enciclopédico del Espionaje (1996) i Els espies catalans (2006). El seu darrer llibre, Traïdors a Catalunya. La Cinquena Columna, 1936-1939, (Base), és una nova edició corregida i augmentada del ja clàssic, La Cinquena Columna a Catalunya.És la història dels catalans que, des de la mateixa zona republicana, van col·laborar amb l’exèrcit revoltat del general Franco. 
La cinquena columna és un terme que va encunyar el general rebel Queipo de Llano en els seus discursos radiofònics des de Sevilla. El general digué que, mentre les quatre columnes del seu exèrcit es dirigien cap a la capital d’Espanya, existia una cinquena columna dins de Madrid, constituïda per falangistes clandestins i militants lleials a la causa “nacional” que lluitaven contra el govern republicà. 
A Catalunya també hi va haver una cinquena columna que passava informació als feixistes i que lluitava clandestinament al costat dels rebels. Malgrat que no van aconseguir grans fites, ni disposaven del suport de la població, la cinquena columna va col·laborar amb els feixistes al propagar el derrotisme en el bàndol republicà. A la llista dels agents de la cinquena columna catalana hi havia militants de Falange Espanyola, membres de la Lliga, parents de militars repressaliats, membres d’Acció Catòlica, enemics del laïcisme i els que tenien interessos econòmics capitalistes. 
Domènec Pastor Petit dóna a conèixer, amb el seu interessant treball, qui eren i que van fer aquest grup de "cincolumnistes" catalans que, treballant a favor de Franco, van trair la República i l’autonomia de Catalunya.
 

Ferran Aisa-Pàmpols
(Avui, 12 d’abril de 2007)

No hay comentarios:

Publicar un comentario