2/6/13

Quebec / Catalunya

SIMILAR AFIRMACIÓ NACIONAL. QUEBEC, ESTAT I SOCIETAT
 

FERRAN AISA



(Coberta llibre Quebec, Estat i Societat)
La col·lecció Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya que dirigeix l’historiador Enric Pujol i Casademont s’ha especialitzat en la publicació de textos internacionals i nacionals que tenen com a fons l’actualitat. Quebec, Estat i societat (Pòrtic), respon a aquest criteri d’edició. Alain-G. Gagnon, autor de més de trenta llibres, és titular de la Càtedra d’Estudis Quebequesos i Canadencs i ha impartit classes a la Universitat de Bordeus i a la Pompeu Fabra de Barcelona. 
Gagnon ha coordinat aquest assaig que consta de catorze capítols, escrits cadascú d’ells per un especialista en la matèria. El resultat és una completa panoràmica del Quebec actual des de l’àmbit nacional, polític, econòmic, social i cultural. En un moment en què els catalans debaten en profunditat la seva pertinença a Europa, les seves relacions amb Espanya i els mateixos fonaments de la seva identitat mitjançant un nou Estatut per a Catalunya, la publicació d’aquesta obra sobre el Quebec és particularment adient. 
El Quebec i Catalunya representen casos similars d’afirmació nacional i els Estats en què es troben són més aviat contraris a reconèixer aquesta identitat. Jaume Renyer, prologuista d’aquest llibre, afirma que mentre l’autogovern de Quebec ha permès desenvolupar una societat rica i diversa encaminada a fer prosperar les seves aspiracions sobiranistes, Catalunya no té, altra via, que l’autonomia. El professor Alain-G. Gagnon, per la seva banda, manifesta: 

<<Les similituds entre la nació catalana i la nació quebequesa ja són prou conegudes. Ambdues han hagut d’afrontar reptes molt importants al llarg dels segles i han aconseguit desenvolupar uns models de democràcia liberal que són dels més avançats en el món occidental. Sense ser veritablement “nacions sense Estat”, Catalunya i el Quebec s’ha dotat d’aparells d’estat importants...>>. 

Aquest assaig és una bona eina per conèixer la realitat quebequesa i aprofundir en el paral·lelisme dels condicionaments polítics que l’emmarquen.
(Ferran Aisa-Pàmpols,

Avui, 15 de març de 2006).

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario