11/11/12

Joan Salvat-Papasseit / TV de Sant Cugat

PRESENTACIÓ LLIBRE JOAN SALVAT-PAPASSEIT, 1894-1924 DE FERRAN AISA I MEI VIDAL, AL MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, ORGANITZAT PER ÒMNIUM CULTURAL EL 5 D'ABRIL DE 2011, Televisió de Sant Cugat del Vallès.


No hay comentarios:

Publicar un comentario