20/6/24

Formació de Salvat-Papasseit


LA FORMACIÓ DE SALVAT-PAPASSEIT A L’ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR

FERRAN AISA

 

 


Joan Salvat-Papasseit va néixer el 16 de maig de 1894 a Barcelona fill de Joan Salvat Solanas i Elvira Papasseit Orovitg. Quan tenia set anys el seu pare que treballava de fogoner en un vaixell de la Companyia Transatlàntica va morir d’accident. Joan i, posteriorment, el seu germà Miquel, orfes del mar, van trobar l’ajuda de l’Asil Naval Espanyol. Salvat-Papasseit s’hi van passar cinc anys a bord de la corbeta Tornado aprenent a llegir i a escriure i fent pràctiques marineres. Després de sortir de l’Asil Naval va ingressar durant uns mesos a les Escoles Salasianes, però aviat va integrar-se a la vida laboral fent de mosso d’una adrogueria i d’aprenent del taller d’un escultor de talles religioses. Llavors és quan es va matricular a la Llotja per aprendre escultura on va conèixer a Josep Obiols. El seu amic Alavedra afirma que fins i tot va arribar a esculpir el cap de Charlotte Corday la dona que va matar a Jean Paul Marat. Per aquella època va sentir una gran inquietud per formar-se i ho feia llegint els llibres que queien a les seves mans. Lectura i tertúlia formen part  del seu món adolescent al costat dels seus companys Emili Eroles, Joan Alavedra, Francesc Ricart, Antoni i Enric Palau. Joves inquiets, amants de la cultura, fervents lectors... 

La seva amistat amb llibreters de les parades del Portal de Santa Madrona fou essencial pels seus inicis lectors. Salvat-Papasseit per pocs diners comprava els volums de l’editorial Sampere de València, els de la Biblioteca Sociològica Zozaya i la col·lecció dels Grans Pensadors, que guardava amb molta cura en una lleixa de fusta a la seva habitació.

El llibreter Medina de Santa Madrona deixava, a Salvat i a Alavedra, La Grande Encyclopedie, i allí es parlava de Vol­taire, Diderot, Robespierre, Saint-Just i Marat. Joan Alavedra, d’aquesta època, dirà: <<Després, jo acompanyava Salvat a casa seva, al carrer Gignàs, en una escala mal il·luminada, bruta, plena de crits i de criatures. La seva mare tenia la cara més dolorosa que he vist, demacrada, pàl·lida, els cabells esbullats, uns ulls dolços i espantats. Obria la porta que donava al menjador. Amb un braç sobre la taula sempre hi vaig veure un home amb barba, assegut, i en silenci. Semblava un “embarcat”. Salvat em feia entrar a la seva cambra, i passava davant d’ell sense saludar-lo. Jo vaig suposar sempre que era un rellogat, i després he sabut que hi menjava, però que no dormia a la casa. A la petita biblioteca de Salvat —una caixa amb prestatge­ries—, polida i ordenada hi vaig trobar les publicacions de la Ins­titución Libre de Enseñanza i col·leccions de revistes literàries importants. Els llibres impecables. No he conegut mai ningú que els tractés amb més cura que en Salvat. Als vespres anàvem a l’Ateneu Enciclopèdic Popular.>>

Els seus anhels d’aprendre i d’ampliar les seves lectures el van portar a fer-se soci de l’Ateneu Enciclopèdic Popular (AEP) del carrer del Carme, 30, una entitat obrera que feia de la cultura una mística i la treia al carrer i l’enlairava com una bandera de llibertat. L’AEP havia estat fundat, després de la vaga general del 1902, per dos joves treballadors afeccionats a la lectura, Josep Tubau i Eladi Gardó, que van cercar aixopluc a l’Extensió Universitària per Obrers i, molt aviat, van trobar la col·laboració dels membres  de l’Associació Escolar Republicana preocupats per la cultura del poble, entre els quals hi havia Francesc Layret i Lluís de Zulueta. A l’escalf d’aquesta fusió, els joves del treball i els de la cultura, va néixer a Barcelona l’Ateneu Enciclopèdic Popular. El seu primer programa anunciava que l’Ateneu es constituïa amb el fi de portar la instrucció a tots aquells que per viure de les seves mans es veien més privada d’ella. El manifest aclaria que l’AEP no era una obra burgesa, ni tampoc el  resultat d’un grup d’intel·lectuals que tractaven, tot fent cultura, d’imposar la confessió pròpia als socis, doncs, dins de l’ateneu: <<Cada u és amo i client, patrocinat i protector, soci i fundador...>> La filosofia de l’Ateneu partia de la base que la cultura significa essencialment el triomf de la llibertat sobre la necessitat i així ho recollia un altre programa: <<L’Ateneu ofereix una mica de llum, un recó de coneixement i d’amor, en aquesta ciutat devorada per l’interès, l’odi i les inevitables misèries de la vida material.>>

L’AEP és un centre de formació permanent portat per autodidactes que autogestionen la seva pròpia “universitat” popular. Els medis que utilitzen són les lectures i les converses públiques, l’ús d’una biblioteca, un laboratori, un museu i un gimnàs, el sosteniment d’una escola nocturna, les excursions científiques, les campanyes cíviques i totes aquelles propostes que sorgien espontàniament dels socis. Un comunicat de l’AEP d’aquell temps diu: <<L’esperit que té és un esperit de tolerància i llibertat. A ningú ni a res exclou. Desitja establir una unió necessària entre els que pensen i els que treballen; esperant molt pel futur, individual i socialment, d’aquesta agrupació d’homes independents i honrats, reunits per una mateixa tasca i aspiració.>>

El moment polític de les primeres dècades del segle XX és efervescent i el debat esclata contínuament a l’Ateneu, el local social resulta petit i han de realitzar les conferències als teatres. Tota aquesta gernació cultural serveix per formar els joves obrers autodidactes que anhelen construir la seva consciència d’homes lliures. Ambrosi Carrion, que presidí l’entitat, escrigué: <<Els que volien formar-se per ells mateixos llegien a les palpentes, podríem dir, atrets per títols i autors trobats als diaris o proposats per un company. Així es formaven els autodidactes amb lectures unilaterals... La literatura redemptorista feia estralls despertant un afany iconoclasta. Aquest era exercit en nom d’una cultura popular que volien establir arrasant tot allò que no era seu... Els poetes contemporanis posteriors a Maragall no els interessaven: els tenien tots per noucentistes, concepte per a ells definidor d’una mentalitat burgesa reaccionària>>.

L’Ateneu Enciclopèdic Popular fou una pedrera per la vida política, social i cultural de Catalunya. A aquesta entitat cultura i obrera arriba Joan Salvat-Papasseit l’any 1911, a través de l’amistat amb Josep Maria de Sucre, per a fer de bibliotecari, això li permet capficar-se en l’univers dels llibres i, amb la lectura, construir el seu bagatge intel·lectual, a través d’una barreja d’autors llibertaris, naturalistes, regeneracionistes i modernistes. Salvat-Papasseit devora llibres, l’un darrere l’altre: A la biblioteca de l’Enciclopèdic Salvat pot llegir: Nietzsche, Ibsen, Maeterlinck, Gorki, Sué, Nordau, Tolstoi, Kropotkin, Nakens, Bulffi, Zola, France, Tolstoi, Costa, Azo­rín, Almirall, Zola, Ruiz, Guyau, Volney, Lamennais, Renan, Pi i Margall, Graves, Hugo, Jaurès, Cortiella,  Alomar, Brossa, Gener, Maragall, Verdaguer, Brant, Ganivet, Unamuno, Reclus... D’aquest darrer llegeix la seva magistral obra: El Hombre y la Tierra, una bella edició il·lustrada de sis volums, editada per les publicacions de La Escue­la Moderna i el llibre de Kropotkin Autour de ma vie en una edició dedicada per l’autor rus a l’Enciclopèdic.

L’any 1913, amb dinou anys, forma part de la Junta de l’Ateneu com a Bibliotecari i el seu amic Alavedra com a Arxiver. El president n’és Josep Maria de Sucre, poeta i publicista;  al seu costat s’aplega una munió de joves plens d’inquietuds: Antoni Calderer, escriptor i crític literari; Josep Tubau, paleta i gran lector; Oliveri Clara, mestre i pedagog; Francesc Granada, excursionista vibrant; Ramon Martínez Gras, ani­mador dels concerts musicals; Manuel Ainaud, mestre i pedagog; Joan Amades, afeccionat a la recerca folklòrica i esperantista; Feliu Elias «Apa», dibuixant; Maria Baldó, mestra i peda­goga; Josep Miró i Folguera, periodista; Josep Ferran i Torras, profes­sor d’oratòria; Amador Revilla, filòsof autodidacta; Pere Mialet, autor dramàtic de la Secció Literària; Eladi Gardó, republicà radical; Aureli Capmany, folklorista; Feliu Jané, obrer cenetista; Josep Parunella, pedagog; Andreu Nin, mestre de l’Escola Horaciana i tants altres que, com Salvat, acudeixen a l’AEP a cercar una mica de llum en aquella Barcelona “tràgica” de la segona dèca­da del segle XX.

Salvat-Papasseit freqüenta sovint les conferències que, a l’AEP, ofereixen professionals de primera línia de la cultura, són homes de la talla d’Anselmo Lorenzo, José Nakens, Salvador Seguí, Ernest Vendrell, Dídac Ruiz, Luis Zulueta, Jaume Aiguader i Miró, Eugeni D’Ors, José Ortega y Gasset, Àngel Samblancat, Santiago Valentí Camp, Lluís Companys, Peius Gener, Joan Puig i Ferrater, Àngel Pestaña i els pintors Joaquim Torres-García i Rafael P. Barradas.. Francesc Layret pronuncià unes lectures comentades que van tenir un gran seguiment popular: Vida social de leyes y autoridades de Pedro Dorado Montero; La acción moral moderna de Gabriel de Seailles; Progreso y miseria de Henry George; i Vida de Don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno.

Un altre conferenciant de l’AEP és Felip Cortiella que digué la conferència Irradiacions, subtitulada “De la simplicitat de cor i elevació moral i intel·lectual com a condició essencial per a la més alta creació i fruiment de la bellesa”. Les irradiacions de Cortiella seran un punt de referència per l’imaginari del jove Salvat, que farà servir el mot en el seu periple poètic avantguardista amb el seu llibre L’irradiador del port i les gavines.  Cortiella també fomenta el teatre d’Ibsen i presenta amb el seu grup dramàtic Un enemic del poble. Salvat-Papasseit, el 1917, fundarà la revista Un enemic del poble. Altres conferències de l’Ateneu Enciclopèdic Popular són les del Teatre Principal on Ramiro de Maeztu parla sobre “Obrers i intel·lectuals”; Gabriel Alomar exposa les seves poètiques elucubracions sobre el “Catalanisme socialista” i sobre “El futurisme”; Marcel·lí Domingo planteja els camins de la política pedagògica; Josep Vidal i Tarragó presenta el tema candent de “Catalunya davant d’Espanya”; i Jaume Brossa fa una demolidora crítica de la vida política i social catalana.

Salvat-Papasseit, que forma part de la secció literària de l’AEP, és elegit pel càrrec de secretari general, tal com diuen els comunicats de Las Noticias, primer del 12 de març de 1913: <<En la Junta celebrada anteanoche por la Sección de Literatura y Bellas Artes del Ateneo Enciclopédico Popu­lar, fueron elegidos presidente don José Artís y secretario don Juan Salvat.>> I en el segon comunicat de 18 de juliol de 1915: <<La Sección de Literatura y Bellas Artes del Ateneo Enciclopédico Popular ha elegido presidente a don Armengol Alsina, secretario a don J. Salvat-Papasseit, y vocal a don Pablo Felisart.>>

La Secció de Literatura de l’AEP va realitzar una important tasca de divulgació de la poesia catalana i castellana, organitzant cicles dedicats als millors poetes de l’època: Josep Carner, Joan Alcover, Josep M. López-Picó, Guerau de Liost, Gabriel Alomar, Josep Maria de Segarra i Josep Lleonart, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Eduardo Marquina, Antonio Machado, Manuel Machado, Miguel de Unamuno, Macias Picavea, Ramón M. del Valle Inclán i Francisco Villaespesa. La secció té cura d’organitzar un grup de lectura artística: <<Se proposa també col·laborar en el cicle de conferències que sobre literatura castellana contemporània ara s’està organitzant, com així mateix preparar una Festa del Sonet i treballar perquè es donin a l’Ateneu conferències tractant de la importància que té la lectura artística, encarregant-se’n actors i literats prestigiosos. Com auxiliars a la classe de lectura, es donaran cursets de Retòrica i Poètica, Ortofonia, Fisiologia de l’aparell vocal i Estètica literària.>> L’Enciclopèdic tributa homenatge a Joan Maragall, que serà un dels poetes que més empremta deixaran en l’o­bra del jove Salvat.

L’esperit cultural que anima els socis de l’AEP traspassa les prò­pies parets del centre i s’expandeix per la ciutat. Així, amb aquest esperit, no és gens estrany que Salvat-Papasseit i els seus amics fundin el Grup Antiflamenquista pro Cultura. La influència de l’escriptor madrileny Eugenio Noel es deixa sentir entre els joves ateneistes barcelonins: <<Cultura! (diu Alavedra), —quin nom màgic per Salvat!— i havia provocat el seu primer escrit en la nostra llengua: Escolta català!, comença el Manifest que ell va escriure, i, que, després enganxàrem d’amagat per les parets de Barcelona.>>

Salvat magnificava tant el nom de la cultura que l’arribà a mitificar i, com a fill del seu temps, d’extracció humil i proletària, la feu enlairar com un estel sobre el seu univers i —fins i tot— la denominà: “Kultura”. Els joves que posen en marxa aquesta lluita antiflamenquista i antitaurina a Barcelona són Salvat-Papasseit, Joan Alavedra, Enric Palau i Daniel Cardona: <<Cal remarcar –diu Alavedra- que aquests dos amics, que s’etiquetaven de “nacionalistes republicans obreristes” influïren poderosament en la manera de pensar de Salvat.>>.El grup es posà en contacte amb Eugenio Noel, Eugeni d’Ors, el doctor Martí i Julià, Anselmo Lorenzo, Josep Comaposada i Marcel·lí Domingo, per demanar-los escrits que combatessin les curses de braus. <<Un diumenge a la tarda —parla, Alavedra— impresos en fulls, anàrem a tirar-los a grapats en plena Plaça de les Arenes: — Fora d’aquí plebeus!, cridava Salvat.>>

Xènius escriurà una de les seves glosses a La Veu de Catalunya per parlar dels joves antiflamenquistes barcelonins que fan campanya antitaurina emulant a l’escriptor madrileny Eugeni Noel. Arreu d’Espanya s’havia sentit la veu de Noel enlairant la bandera de l’antiflamenquisme: <<Para ser apóstol –escrivia Noel- de un ideal no es suficiente hablar o escribir bien acerca de ese mismo ideal; lo necesario es lanzarse a la provocación del contrario, a la guerra, salir a su encuentro y vencer>>.

La formació de Salvat a l’Ateneu li permetrà obtenir opinió pròpia i manifestar-la lliurement a través de la seva ploma rebel, i, d’un dia a l’altre, comença a publicar articles de contingut social amb el pseudònim de «Gorkiano», a la premsa proletària: Energía, Los Miserables, La Justicia Social, Sabadell Federal... Publicacions llibertàries, socialistes, republicanes federals. Molts d’aquests articles els recollirà el 1918 a Humo de fábrica. Durant la seva etapa de periodista proletari va ser reprimit per un article sobre Portugal que acabava d’abolir la monarquia i proclamar la República. El judici de Salvat es va celebrar el dia 26 de març de 1916 a la “Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona”. El tribunal va qualificar l’article “Un pueblo, Portugal” de <<delito de excitación a la sedición>>. Malgrat la brillant defensa de l’advocat Eladi Gardó, aleshores regidor de l’Ajuntament de Barcelona pel Partit Radical i soci fundador de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, el jurat va pronunciar el veredicte de culpabilitat i va condemnar-lo a dos mesos i un dia que va patir a la presó Model.

A la seva etapa de membre de l’AEP viu també una certa bohèmia revolucionària amb les tertúlies del Bar del Centro a la Rambla del Mig on es reuneix la redacció del periòdic Los Miserables. Allà s’hi troba amb Fernando Pintado, Ángel Samblancat, Plató Peig, Mateo Santos, Diego Ramón, Lluís Capdevila, Emili Eroles... Salvat-Papasseit passa moments difícils sense feina, sense diners, vivint de l’ajuda de la seva mare i de la seva promesa Carme Eleuterio.

Però la seva vinculació amb l’Enciclopèdic continua fins i tot quan treballa de vigilant nocturn al Moll de la Fusta de Barcelona, doncs freqüenta la biblioteca i s’inscriu al curs elemental de francès amb el professor Enric Bramer i al de català amb el mestre Josep Parunella. Una tarja postal de Salvat-Papasseit a Joan Puig Pujol director de Sabadell Federal de Barcelona, 30 de maig de 1916, diu:  <<Perdoneu si la ploma escriu malament. Estic a l’Ateneu Enciclopèdic i les de l’Ateneu sempre semblen escombres. Visca la pau del món! Vostre, Gorkiano.>>

A finals de 1916 gràcies a Eugeni d’Ors que li presenta Santiago Segura entra a treballar a les Galeries Laietanes, aleshores ja havia començat a escriure en català a Sabadell Federal. El 1917 funda Un enemic del poble. Fulla de subversió espiritual., del que van sortir 18 números fins el maig de 1919. Salvat-Papasseit va publicar els aforismes dels Mots-propis, biografies, articles d’opinió, el manifest “Sóc jo que parlo als joves” i els seus primers poemes d’avantguarda. En el número 7 de novembre de 1917 es defineix àcrata: <<Jo mateix m’he posat en aquesta secció, on hi aniran sortint els millors i els més nous dels joves d’ara. Jo no sóc, doncs, modest. Estic enamorat d’aquests ulls meus, petits, però profundes, perquè esguarden al lluny, i d’aquest front tan alt, que ho és per tant que pen­sa. No camino pels altres, i no bellugo els peus sinó és per avançar i trepitjar quelcom. M’estimo als insurgents més que no als confor­mistes i oprimits. Processat i portat al banc dels acusats per una causa noble, he estat condemnat per un Jurat d’indoctes i un Tribunal de vells. Jo ara vaig contra aquests i la dita Justícia. I no sóc un progra­ma, sinó una realitat, una forma tangible primer que no una imatge. Ni vull agrair res a aquells amb els qui he anat, perquè no he tingut mestre. Jo no prometo res. Només camino. Jo no sé el què em proposo. El tenir un propòsit no és fer feina. Val més ésser gosat. Ara sols prenc esment de les coses eternes per damunt de les lluites que són materials.  (…) Jo no vull allistar-me sota de cap bandera. Són el ver distintiu de les gran opressions. Àdhuc el Socialisme n’és una nova forma d’o­pressió, perquè és un estat nou seguidor de l’Estat. Seré ara el glos­sador de la divina Acràcia, de l’Acràcia impossible en la vida dels homes, que no senten desig d’una Era millor>>.

Joan Salvat-Papasseit, que va viure només trenta anys, va deixar-nos una obra realment important sis llibres de poemes, nombrosos articles en la premsa de l’època, versos esparsos a diverses revistes, els contes per a les seves filles (Salomé i Núria) titulat Els nens de la meva escala i uns quants poemes en castellà publicats a les revistes ultraistes madrilenyes. Salvat-Papasseit personatge polièdric fou autor proletari, pensador llibertari, però sobretot va destacar com poeta... avantguardista, líric, costumista, popular, romàntic, eròtic... En el poema “Divisa” de La gesta dels estels (1922), el Salvat-Papasseit romàntic es posa a l’avantguarda com els cavallers incendiaris de mots adolescents en la lluita de l’amor:

Fem l’escamot dels qui mai no reculen

                                    i sols un bes els pot fer presoners

                                    fem l’escamot dels qui trenquen les reixes

                                    i no els fa caure sinó un altre bes.

                                    Fem l’escamot dels soldats d’avantguarda:

                                    el primer bes que se’ns doni als primers.


Ferran Aisa Pàmpols (biògraf de Salvat-Papasseit i Comissari de l'Any Salvat-Papsseit)

Conferència pronunciada en el Ateneu Enciclopèdic Popular l'Any Joan Salvat-Papasseit 2024 commemoració del centenari de la seva mort.

 Barcelona, 19 d'abril de 2024


 


 


No hay comentarios:

Publicar un comentario