3/7/12

Les presons de la misèria / Loïc Wacquant

MISÈRIA I REPRESSIÓ EN UN MÓN GLOBAL 


 FERRAN AISA


(Coberta del llibre de Loïc Wacquant)


Loïc Wacquant, professor de sociologia de la Universitat de Califòrnia i investigador del “Centre de Sociologie Européenne del College de Frace”, és autor del interessant estudi Les presons de la misèria (Edicions de 1984), assaig que s’ha traduït a catorze idiomes, entre les quals hi la present edició catalana. Loïc Wacquant és membre fundador del grup d’acadèmics crítics francesos “Raisons d’agir”.
L’autor de l’assaig planteja com el nou “sentit comú” punitiu elaborat pels laboratoris sociològics dels Estats Units i recolzat per la ideologia del “pensament únic” dels neoconservadors, s’ha internacionalitzat, a instàncies d’una idea econòmica neoliberal de la qual és l’expressió en matèria de justícia. L’autor exposa com aquest nou “sentit comú”, parteix de Washington i Nova York, travessa l’Atlàntic fins a Londres, i des d’allà s’estén per tot el continent, introduint la filosofia de la “tolerància zero”.
Wacquant afirma que el pas de l’Estat providència a l’Estat penitència, anuncia la presencia d’una nova forma de governar la misèria, que uneix la mà invisible del mercat del treball desqualificat i sense normes amb el braç fort d’un aparell penal agressiu i omnipresent. 

L’autor manifesta que els Estats Units han optat clarament per la criminalització de la misèria com a resposta davant la inseguretat salarial i social. Wacquant mostra, clarament, les conseqüències d’aquesta política penal que s’estén arreu del món, seguint el criteri dels Estats Units: l’augment continuat de la població carcerària, persecució dels sense sostre, repressió accentuada de la delinqüència juvenil i control punitiu dels beneficiaris d’ajuts.
El món neoliberal, seguint els camins de la mundialització, té la temptació de sustentar-se en les institucions policíaques i penitenciàries per combatre els desordres derivats de la desocupació, la imposició del treball precari i les retallades de la protecció social. 

Loïc Wacquant, que analitza l’actual situació penal i repressiva a Europa, afirma que el vell continent s’enfronta a un dilema històric entre la penalització de la pobresa i la creació d’un Estat social digne d’aquest nom. I, l’autor d’aquest bell assaig, es respon: <<D’aquesta tria en depèn el model de civilització que Europa vulgui oferir als seus ciutadans.>>
 

Ferran Aisa-Pàmpols
(Avui, 20 de novembre de 2003)

                       

No hay comentarios:

Publicar un comentario