6/7/12

L'Escola del Mar / ACCAT


20 MINUTOS
Notícies de la història de Catalunya
Edat Contemporània

1922: Fundació de l’Escola del Mar

FERRAN AISA 


(L'Escola del Mar a la Barceloneta)L’any 1922 l’Ajuntament de Barcelona inaugurà a la Barceloneta l’Escola del Mar. Els motius de creació d’aquesta escola eren exposats per l’Ajuntament en un comunicat: «...ja fa temps que s’ha plantejat un dels problemes de la nostra infància, tal vegada el més greu i que urgeix més solucionar d’hora.
La gran majoria dels nois de Barcelona es troben en un estat de pobresa orgànica tal, que fa que siguin predisposats a les malalties més greus.»
Per tal de solucionar aquest problema, els higienistes recomanaven l’estada de l’infant a l’aire lliure, ja fos a la muntanya o a la platja, per rebre els banys de mar. L’Ajuntament, seguint aquests consells, havia creat l’Escola de Bosc al parc de Montjuïc, les institucions de cantines en diverses escoles, les colònies escolars i, aleshores va construir l’Escola del Mar, essent el seu director Pere Vergés. La Comissió de Cultura conceptuava les característiques d’aquesta escola: «El concepte de l’Escola del Mar, com ja s’endevina, contrasta d’una manera absoluta amb el concepte que fins no fa gaire s’havia tingut de l’Escola. (...) L’Escola del Mar no és altra cosa que una Escola a ple aire emplaçada a la platja. (...) Perquè l’obra que ha de dur a terme l’Escola del Mar pugui arribar a la seva màxima eficàcia, moltes de les classes, sempre que el bon temps ho permeti, seran a la platja i molt sovint no portant els nois altre vestit que el de bany».
 

Per Saber-ne més: Joaquím Ventalló, Les escoles populars, ahir i avui, Nova Terra, Barcelona, 1970.

  Ferran Aisa / historiacatalunya@accat.org. 

(20 Minutos, Barcelona, 29-1-2005)
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario