2/9/12

Puig Elias / Ajuntament de Barcelona

La barana del vent:
Joan Puig Elias, president de l’Assemblea Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
 

Ferran Aisa
 

(Joan Puig Elias, director del CENU i President de l'Assemblea Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, 1936-1938)


Joan Puig Elias  va néixer a Sallent l’any1895. Des de ben jove es va afeccionar a la lectura i va freqüentar centres socials llibertaris.  Portat per la seva vocació va estudiar magisteri i va exercir de mestre. En plena joventut es va sentir atret per les idees pedagògiques de Ferrer i Guàrdia i la seva Escola Moderna i, aleshores, es va interessar per potenciar el pensament pedagògic racionalista a l’escola. Puig Elias fou mestre de l’Escola Racionalista Natura que depenia del Sindicat Tèxtil de la CNT a la barriada del Clot. 
La idea base de l’escola racionalista estava destinada a dotar a l’infant de les eines necessàries per portar a terme una tasca renovadora de la societat. L’alumne era el motor de l’educació i al redós del nen girava l’escola. Puig Elias fou dels membres fundadors del Sindicat de Professions Lliberals i, des d’aquest sindicat que va presidí, va promoure una secció de mestres. En representació del seu Sindicat va ser-hi present al Congrés de Saragossa el maig de 1936. Joan Puig Elias, a l’esclatar la revolució de 1936, va  participar activament en la reorganització del món educatiu català. La creació del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU) fou peça fonamental de la Catalunya revolucionària, doncs, per primera vegada es creava una escola única que recollia l’esperit racionalista i els principis pedagògics més avançats. Puig Elias fou nomenat director del CENU, organisme que acollia la representació dels sindicats d’ensenyament (CNT-UGT), la Generalitat de Catalunya i els departaments educatius de l’Ajuntament de Barcelona.  També va representar la CNT a les comissions mixtes municipals formant part de la Comissió de Cultura. A primers d’octubre del 1936 la CNT-FAI va elegir els seus delegats al Consistori barceloní: Vicenç Pérez Combina, Jaume Aragó Garcia, Manuel Muñoz Díez, Jaume R. Magriñà, Poncià Alonso Alonso, Magí Cabruja Martra, Alexandre G. Gilabert, Vicenç Barrientos Cirac i Joan Puig Elias. 
El mestre racionalista exercí el càrrec de regidor-delegat de l’Ajuntament de Barcelona i Conseller-Delegat del Districte IX (Sant Andreu). En el Ple Extraordinari Municipal celebrat el 21 d’octubre de 1936 fou elegit President de l’Assemblea Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. Des la presidència municipal va presidir molts actes públics acompanyat de l’alcalde de la ciutat i del president de la Generalitat. Puig Elies exercí aquest càrrec fins a març del 1938, quan va ésser nomenat sots-secretari d’Instrucció Pública pel ministre de la República, el cenetista Segundo Blanco. Amb la caiguda de Barcelona es va traslladar a França i més tard va embarcar cap a Veneçuela i, definitivament, es va establir a Porto Alegre (Brasil). Joan Puig Elias, des d’allà va desenvolupar tasques culturals i organitzatives a favor dels exiliats del moviment llibertari i va potenciar les assemblees socials i educatives a la seva ciutat d’acollida. Puig Elias va morir a Porto Alegre l’any 1972.

Ferran Aisa-Pàmpols

(Solidaridad Obrera, núm. 339, 4 de desembre de 2009)

No hay comentarios:

Publicar un comentario