1/10/12

Victor Colomer / mestre i polític

BIOGRAFIES CATALANES:

(Víctor Colomer i Nadal, Corbins-Lleida, 1896-Mèxic D.F.,:1960)
VÍCTOR COLOMER, MESTRE I POLÍTIC D’ESQUERRES 

FERRAN AISA
 


Colomer fou el darrer alcalde republicà en funcions de l’Ajuntament de Barcelona. El dia de 26 de gener de 1939 mentre les tropes franquistes entren a Barcelona per la Diagonal i per altres zones de la ciutat sense trobar-hi resistència, l’alcalde en funcions Víctor Colomer i altres regidors es retiren de la Casa Gran.
L’alcalde en funcions, els regidors de l’Ajuntament Pere Aznar i Dolors Piera i alguns funcionaris destrueixen  papers. Colomer encara signa documents que poques hores després ja no tindran més valor que els testimonials, però que són encara legals a tots els efectes del municipi republicà.

Víctor Colomer i els seus companys unes hores abans que entrin els feixistes a Barcelona enfila en cotxe oficial del PSUC emprenen la marxa cap l’exili, poques després la ciutat és ocupada militarment per les tropes franquistes. El primer comunicat dels falangistes deia: <<Catalanes, ha llegado España...>>. 

Víctor Colomer i Nadal va néixer el 5 de juny de 1896 a Corbins (Segrià), fill de jornalers del camp va estudiar magisteri a Lleida. A Lleida predominaven les idees republicanes i fou precisament la Joventut Republicana la primera formació política on s’hi va adherir, posteriorment ho faria a l’Agrupació Socialista. Colomer fou mestre al Liceu Escolar, on coincidí amb Joaquim Maurín que també era mestre. L’esclat, a Rússia, de la revolució d’Octubre de 1917 va influenciar als joves inquiets com Colomer i Maurín que, conscienciats per l’obrerisme, militarien en la Federació Local de la CNT de Lleida. Des de les pàgines de Lucha Social defensaren la revolució russa i la incorporació cenetista a la Tercera Internacional. Quan l’organització confederal trencà amb la internacional comunista, Maurín, Nin, Colomer i altres companys prosoviètics cercaren aixopluc al Partit Comunista. Colomer per la seva militància política fou empresonat diverses vegades.
 

Fundador del PSUC
 

Víctor Colomer fou un dels fundadors del Partit Comunista Català, i, més tard, del Bloc Obrer i Camperol. El 1930 es traslladà a viure a Barcelona i el 1933 fou elegit president del prestigiós Ateneu Enciclopèdic Popular, on va realitzar una important tasca cultural. Amb l’Aliança Obrera hi  participà en els fets del 6 d’octubre de 1934. Colomer es mostrà en desacord a la fundació del POUM i, aleshores, s’afilià a la Federació Catalana del PSOE, i, amb aquesta formació, el 23 de juliol de 1936, va participar en la fundació del PSUC. Durant els tres anys de guerra va ocupar el càrrec de Conseller-Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. 
El 1939, acabada la guerra, serà expulsat del PSUC acusat pels delegats soviètics d’ésser trotskista i massa catalanista. Colomer va viure el seu exili a Mèxic, des d’on va lluitar per reconstruir el moviment socialista català. El 16 d’octubre de1960 moria a Mèxic D. F.
 

Ferran Aisa-Pàmpols
(Diari Mes, 18 de gener de 2007)

No hay comentarios:

Publicar un comentario